Krstarenje Dunavom i Đerdapska klisura

Posted in Jesen

ĐERDAPSKA KLISURA

Krstarenje Dunavom i Đerdapska klisura
Prijave u toku!
Polazak: 25. septembar 2020.
CIJENA: 269 KM

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN ...  BANJA LUKA – GOLUBAC – LEPENSKI VIR - KLADOVO
Polazak autobusa  sa Stare autobuske u 05:00h.  Vožnja preko Hrvatske i Srbije sa kraćim usputnim pauzama. U  podnevnim časovima dolazak u Golubac (470 km). Razgled srednjovijekovnog Golubačkog grada koji se nalazi u sklopu  NP Đerdap. Čini ga 10 kula i 2 velike kapije. Sadašnja tvrđava se nalazi na ostacima rimske tvrđave.
Nastavak putovanja za Lepenski Vir (40 km). Posjeta ovom svjetski značajnom arheološkom lokalitetu iz doba mezolita.
Nastavak putovanja za Kladovo (80 km). Smještaj u hotel.  Slobodno poslijepodne. Večera. Noćenje.

2. DAN ... KLADOVO – KRSTARENJE DUNAVOM
Doručak. Fakultativno krstarenje Dunavom u trajanju od 2,5 sata na relaciji Donji Milanovac - Tekija. Povratak u hotel. Slobodno vrijeme za individualne aktivnost. Večera. Noćenje.

3. DAN ... KLADOVO – RAJAČKE PIVNICE – BANJA LUKA
Doručak. Napuštanje hotela i putovanje preko Negotina do Rajačkih pivnica (80 km).
Rajačke pivnice predstavljaju jedinstven arhitektonski kompleks vinskih podruma nastao od polovine XVIII do tridesetih godina XX vijeka.
Kompleks čini velik broj pivnica oko centralnog trga sa česmom. Građene su od tesanog kamena i brvana, a pokrivene ćeramidom.
Podrumi su djelimično ukopani u zemlju kako bi temperatura vrlo malo varirala tokom godine, a na spratu su prostorije za boravak u doba berbe i njegovanja vina. Degustacija vina – fakultativno.
Nastavak putovanja za Banjaluku (620 km). Kraće usputne pauze po potrebi. Dolazak u kasnim večernjim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • 2 polupansiona u hotelu 3* u Kladovu
 • prevoz visoko-turističkim autobusom
 • posjete i obilasci prema programu
 • usluge vodiča i pratioca grupe
 • boravišnu taksu u hotelu
 • organizaciju i realizaciju putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putničko i zdravstveno osiguranje 5 KM
 • ulaznice za kulturno-istorijske lokalitete
 • fakultativne sadržaje: vožnja brodom Dunavom, degustacija vina u Rajačkim pivnicama
 • individualne troškove
 • doplatu za 1/1 sobu 100 KM

NAPOMENA: Kalkulacija rađena na bazi 45 putnika, u slučaju prijavljivanja manjeg broja putnika, agencija zadržava pravo promjene cijene ili otkazivanja aranžmana.
Redoslijed obilazaka je podložan promjeni u zavisnosti od situacije na licu mjesta.

Unis//Tours Putovanja iz Banjaluke